JAVNI POZIV

Na osnovu člana 29. stav 1. i stav 3., člana. 39. stav 5. i stav 10, člana 173. i člana 174. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019)

ASOCIJACIJA AUTORA – ORGANIZACIJA STVARALACA LIKOVNIH DELA OBJAVLJUJE

POZIV

za učestvovanje u pregovorima o tarifi  za klablovsko  reemitovanje i posebnoj naknadi za umnožavanje autorskih dela fotokopiranjem ili sličnom tehnikom uz naknadu.

Asocijacija autora – organizacija stvaralaca likovnih dela je udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije sa matičnim brojem 28367708 i PIB-om: 113957408,  kao organizacija za kolektivno ostvarivanje prava autora i nosilaca autorskih prava na delima likovne umetnosti i primenjene umetnosti, izuzev dela iz oblasti fotografije, to iz oblasti: crteža; slikarstva; skulpture; keramike; grafike; i grafičkog dizajna; putem kolektivnog ostvarivanja imovinskih autorskih prava  naplatom naknada od:

  • reemitovanja dela;
  • uvoznika, odnosno trgovaca tehničkim uređajima i praznim nosačima zvuka, slike i teksta;
  • pravnog ili fizičkog lica koje pruža uslugu fotokopiranja, odnosno umnožavanja sličnom tehnikom, uz naknadu
  • i preprodaje dela.

Na osnovu rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Kneginje Ljubice 5, Beograd, Republika Srbija, 990 broj: 2023/10325-05 od 06.06.2023. godine a u skladu sa odredbama člana 29. stav 1. i stav 3., člana. 39. stav 5. i stav 10, člana 173. i člana 174. Zakona o autorskom i srodnim pravima, ovim putem pozivamo na pregovore radi postizanja sporazuma o tarifi i posebnoj naknadi:

  • kablovske reemitere i njihova reprezentativna udruženja i
  • fizička i pravna lica koja pružaju usluge umnožavanja autorskih dela fotokopiranjem ili sličnom tehnikom uz naknadu i njihova reprezentativna udruženja.

Svi zainteresovani mogu nam se obratiti pisanim putem na adresu sedišta Asocijacije autora – organizacija stvaralaca likovnih dela koja se nalazi u Mišarskoj 8, ulaz III, stan 4, Beograd, Republika Srbija, na mejl: office@asocijacija.org ili pozvati broj telefona  063/8044184.