O nama

Asocijacija autora – organizacija stvaralaca likovnih dela  je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi afirmacije autora i nosioca autorskih prava na autorskim delima likovne umetnosti i primenjene umetnosti, izuzev dela iz oblasti fotografije, to iz oblasti:

  • crteža;
  • slikarstva;
  • skulpture;
  • keramike;
  • grafike; i
  • grafičkog dizajna;

prvenstveno putem kolektivnog ostvarivanja imovinskih autorskih prava putem naplate naknada od:

  • reemitovanja dela;
  • uvoznika, odnosno trgovaca tehničkim uređajima i praznim nosačima zvuka, slike i teksta;
  • od pravnog ili fizičkog lica koje pruža uslugu fotokopiranja, odnosno umnožavanja sličnom tehnikom, uz naknadu; i
  • preprodaje dela (procenat od svake sledeće prodaje dela).

Ostvarene naknade ćemo prosleđivati nosiocima prava na osnovu bodova i tarifa koji će biti usaglašeni sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Pored toga za sve svoje članove organizovali smo kompletan autorski servis koji podrazumeva informacije o aktuelnim temama, organizaciju seminara i izložbi, izdavačke poduhvate i pružanje socijalne pomoći članovima za slučaj materijalne ugroženosti.

Članarina je besplatna.