O nama

Asocijacija autora je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi afirmacije autora i nosioca autorskih prava na autorskim delima likovne i primenjene umetnosti, izuzev dela iz oblasti fotografije, i to iz oblasti:
 1. crteža (olovka, tuš, ugljen, akvarel i druge tehnike);
 2. slikarstva (klasično slikarstvo, mozaik, freskoslikarstvo, vitraž, ikonopis i druge tehnike);
 3. skulpture (sitna plastika, spomenička plastika, medalje i nakit, staklo, novac, plakete, dekorativna arhitektonska plastika i druge tehnike);
 4. keramike (unikatna keramika, posudna keramika i druge tehnike);
 5. grafike (bakropis, sito štampa, duboka štampa, akvatinta i druge tehnike);
 6. grafičkog dizajna (veb dizajn, digitalna umetnost, logotipi i druge tehnike);
 7. industrijskog dizajna;
 8. kostimografije (scenski kostim, savrenemo odevanje, dizajn tekstila i druge tehnike);
 9. scenografije; i
 10. arhitekture;
a sve nezavisno od procesa i tehnike nastanka, materijala i primene ovih autorskih dela, kao i radi unapređenja položaja i kolektivnog ostvarivanja imovinskih autorskih prava autora i nosilaca autorskih prava na delima likovne i primenjene umetnosti izuzev na delima iz oblasti fotografije.

Asocijacija autora kolektivno ostvaruje imovinska autorska prava i to:

 • Pravo reemitovanja;
 • Pravo na posebnu naknadu od uvoznika, odnosno trgovaca tehničkim uređajima i praznim nosačima zvuka, slike i teksta;
 • Pravo na posebnu naknadu od pravnog ili fizičkog lica koje pruža uslugu fotokopiranja, odnosno umnožavanja sličnom tehnikom, uz naknadu; i
 • Pravo sleđenja (procenat od svake sledeće prodaje dela).

Asocijacija autora ostvarene naknade prosleđuje autorima i nosiocima prava.

Pored toga za sve svoje članove organizovali smo kompletan autorski servis koji podrazumeva informacije o aktuelnim temama, organizaciju seminara i izložbi, izdavačke poduhvate i pružanje socijalne pomoći članovima za slučaj materijalne ugroženosti.

Članarina se ne plaća.