Bijenale medalja i plaketa

Poštovane kolege,
Pozivamo vas da učestvujete na Prvom bijenalu medalja i plaketa, koje će se održati 15.decembra 2023.g u Galeriji Gradske biblioteke u Pančevu, ul. Nemanjina br. 1.
Bijenale medalja i plaketa ustanovljava se kao manifestacija na kojoj se očekuje prikaz najznačajnijih ostvarenja, pojava i poetika u ovoj oblasti. Prvo bijenale koncipirano je kao osvrt na dosadašnja dostignuća i pregled savremene scene u okviru pomenutih formata.
Za apliciranje nisu postavljena ograničenja u pogledu stila, motiva i materijala, ali rad ne može iznositi više od 15 cm po najvećoj dimenziji. Medalje i plakete mogu biti jednostrane i dvostrane (što će svaki autor naglasiti pri apliciranju). Svaki autor može poslati do pet radova.
Datum do kojeg se šalju radovi je 20. Novembar.
Kontakt za bliže informacije:
Telefon- 063 174 0563
Email- bijenalemedaljaiplaketa@gmail.com
Foto: rad Gradimira Rajkovića iz 2019. godine