Asocijacija autora je ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OstvarIVANJE autorskih prava

O nama

Asocijacija autora je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi afirmacije autora i nosioca autorskih prava na autorskim delima likovne i primenjene umetnosti, izuzev dela iz oblasti fotografije, i to iz oblasti:
 1. crteža (olovka, tuš, ugljen, akvarel i druge tehnike);
 2. slikarstva (klasično slikarstvo, mozaik, freskoslikarstvo, vitraž, ikonopis i druge tehnike);
 3. skulpture (sitna plastika, spomenička plastika, medalje i nakit, staklo, novac, plakete, dekorativna arhitektonska plastika i druge tehnike);
 4. keramike (unikatna keramika, posudna keramika i druge tehnike);
 5. grafike (bakropis, sito štampa, duboka štampa, akvatinta i druge tehnike);
 6. grafičkog dizajna (veb dizajn, digitalna umetnost, logotipi i druge tehnike);
 7. industrijskog dizajna;
 8. kostimografije (scenski kostim, savrenemo odevanje, dizajn tekstila i druge tehnike);
 9. scenografije; i
 10. arhitekture;
a sve nezavisno od procesa i tehnike nastanka, materijala i primene ovih autorskih dela, kao i radi unapređenja položaja i kolektivnog ostvarivanja imovinskih autorskih prava autora i nosilaca autorskih prava na delima likovne i primenjene umetnosti izuzev na delima iz oblasti fotografije.

Asocijacija autora kolektivno ostvaruje imovinska autorska prava i to:

 • Pravo reemitovanja;
 • Pravo na posebnu naknadu od uvoznika, odnosno trgovaca tehničkim uređajima i praznim nosačima zvuka, slike i teksta;
 • Pravo na posebnu naknadu od pravnog ili fizičkog lica koje pruža uslugu fotokopiranja, odnosno umnožavanja sličnom tehnikom, uz naknadu; i
 • Pravo sleđenja (procenat od svake sledeće prodaje dela).

Asocijacija autora ostvarene naknade prosleđuje autorima i nosiocima prava.

Pored toga za sve svoje članove organizovali smo kompletan autorski servis koji podrazumeva informacije o aktuelnim temama, organizaciju seminara i izložbi, izdavačke poduhvate i pružanje socijalne pomoći članovima za slučaj materijalne ugroženosti.

Članarina se ne plaća.

Vesti

Obaveštenja

Predsednica Upravnog odbora Asocijacije saziva sednicu Opravnog odbora za četvrtak 14. mart 2024. godine. Sednica Upravnog odbora će se održati u prostorijama …

Odlukom Upravnog odbora sednica redovne Skupštine Asocijacije autora zakazana je za 16. februar 2024. u 20:30 časova. Sednica će se održati u …

Autori