Asocijacija autora je ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OstvarIVANJE autorskih prava

O nama

Asocijacija autora – organizacija stvaralaca likovnih dela  je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava autora i nosioca autorskih prava na autorskim delima likovne umetnosti i primenjene umetnosti, izuzev dela iz oblasti fotografije, to iz oblasti:

  • crteža;
  • slikarstva;
  • skulpture;
  • keramike;
  • grafike; i
  • grafičkog dizajna;

Asocijacija autora kolektivno ostvaruje imovinska autorska prava i to:

  • Pravo reemitovanja;
  • Pravo na posebnu naknadu od uvoznika, odnosno trgovaca tehničkim uređajima i praznim nosačima zvuka, slike i teksta;
  • Pravo na posebnu naknadu od pravnog ili fizičkog lica koje pruža uslugu fotokopiranja, odnosno umnožavanja sličnom tehnikom, uz naknadu; i
  • Pravo sleđenja (procenat od svake sledeće prodaje dela).

Asocijacija autora ostvarene naknade prosleđuje autorima i nosiocima prava.

Pored toga za sve svoje članove organizovali smo kompletan autorski servis koji podrazumeva informacije o aktuelnim temama, organizaciju seminara i izložbi, izdavačke poduhvate i pružanje socijalne pomoći članovima za slučaj materijalne ugroženosti.

Članarina se ne plaća.

Vesti

Obaveštenja

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 29. stav 1. i stav 3., člana. 39. stav 5. i stav 10, člana 173. i člana 174. Zakona …

Ministarstvo kulture je objavilo više konkusa za sufinasuranje projekata iz oblasti kulture. Sve informacije možete pronaći na linku: https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30 Asocijacija stoji na …

Autori