Asocijacija autora je udruženje osnovano sa ciljem da kolektivno ostvaruje autorska prava svojih članova.

O organizaciji

Asocijacija autora je udruženje osnovano sa ciljem da kolektivno ostvaruje autorska prava svojih članova.

Pored toga želja nam je da za svoje članove organizujemo kompletan servis koji će, pored prosleđivanja naknada od kolektivnog ostvarivanja prava, podrazumevati i besplatnu pravnu zaštitu od strane vodećih advokatskih kancelarija iz oblasti autorskog prava, informacije o aktuelnim temama, organizaciju seminara i izložbi, izdavačke poduhvate i pružanje socijalne pomoći članovima za slučaj materijalne ugroženosti.

  • kablovskih reemitera programa,
  • foto-kopirnica, štamparija,
  • uvoznika/proizvođača opreme za fotokopiranje i visoku štampu,
  • od preprodaje (procenat od svake sledeće prodaje dela)
  • svih koji sliku/grafiku drže u javnom prostoru itd…

i da ih prosleđujemo članovima Asocijacije, na osnovu bodova i tarifa koje će biti usaglašene na prvoj Skupštini nakon dobijanja dozvole od Zavoda.

Vesti

Autori

Obaveštenja

Obrazac PPD-SU

Obrazac PPD-SU – PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE   PRISTUP Na linku https://www.paragraf.rs/obrasci/PPD-SU.pdf otvarate obrazac …

– Obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva – Posledice nepodnošenja poreske prijave i neplaćanja poreza i doprinosa …

Besplatna pravna pomoć

Svim svojim članovima Asocijacija obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć od strane vodećih advokatskih kancelarija iz oblasti autorskog i srodnih prava.

Pravna pomoć podrazumeva usluge davanja pravnih saveta i zastupanja na sudu u situacijama kada naši advokati procene da su članu Asocijacije povređena ili mogu biti povređena prava.

Za besplatnu pravnu pomoć možete nam se obratiti na eMail pomoc@asocijacija.org