Svetski dan intelektualne svojine – 26. april 2023 „Žene i intelektualna svojina: Ubrzanje inovacija i kreativnosti”

Svakog 26. aprila obeležava se Svetski dan intelektualne svojine da bismo saznali više o ulozi koju prava intelektualne svojine igraju u podsticanju inovacija i kreativnosti. 

 

Ove godine slavi se stav „Ja mogu“ žena pronalazača, kreatora i preduzetnica širom sveta i njihov revolucionarni rad. Žene u svim regionima oblikuju svet svojom maštom, genijalnošću i napornim radom, ali se često suočavaju sa značajnim izazovima u pristupu znanju, veštinama, resursima i podršci koja im je potrebna da bi napredovale.

Žene su generacijama oblikovale svet svojom genijalnošću i kreativnošću.

Žene su prisutne u raznim sferama nauke i poslovanja: 

  • Pokretanje naučnih otkrića,
  • Postavljanje novih kreativnih trendova,
  • Izgradnja preduzeća i transformacija našeg sveta.

Žene donose nove perspektive i talente na sto. Ali postoji problem! Premalo žena učestvuje u sistemu intelektualne svojine (IS). To znači da premalo žena ima koristi od IS. A kada žene izgube, gube svi. Zato mora da se radi na podsticanju da više žena da koriste sistem intelektualne svojine kako bi zaštitile i dodale vrednost svom radu.

„ Raznolikost je naša snaga”.

Izvor: Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO)