Promocija Asocijacije Autora u KC Gradu

U petak, 9. decembra od 19 časova u KC Grad, Braće Krsmanović 4, biće održano predstavljanje ASOCIJACIJE AUTORA – Organizacije stvaralaca likovnih dela osnovane od strane umetnika likovnih i primenjenih umetnosti a sa ciljem zaštite autorskih prava, unapređenja položaja i statusa profesionalnih umetnika kroz ostvarivanje kolektivnih autorskih prava.

Pored predstavljanja Asocijacije i upoznavanja sa ciljevima, programom i radom organizacije biće održano mini predavanje o  osnovnim pojmovima, problemima i zaštiti autorskih prava kao i kolektivnim načinom ostvarivanja prava.

Posetioci će moći da se upoznaju sa principom rada Asocijacije, načinu ostvarivanja autorskih naknada koja se prema zakonu mogu ostvariti samo preko organizacije, kao i da pristupe organizaciji.

Asocijacija je za sve svoje članove obezbedila servis koji pruža besplatnu pravnu zaštitu od strane vodećih advokatskih kancelarija iz oblasti autorskog prava, kao i razne vrste savetodavne i profesionalne pomoći.