Asocijacija je predala Zavodu za intelektualnu svojinu Zahtev za izdavanja dozvole za kolektivno ostvarivanje autorskih prava

Predstavnici Asocijacije danas su predali Zavodu za intelektualnu svojinu Zahtev za izdavanja dozvole za kolektivno ostvarivanje autorskih prava. Ovo je prvi ali ne mali korak ka zajedničkom cilju. Hvala svim članovima koji su svojim zalaganjam podigli nivo svesti o potrebi za kolektivnim ostvarivanjem prava autora.