VUKAŠIN MILOVIĆ

Vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu Uža umetnička oblast Primenjeno vajarstvoPredmeti koje nastavnik drži (Akreditacija 2015): Osnovne akademske studije: Primenjeno […]