ASOCIJACIJA JE POSTALA ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKIH PRAVA

Septembra 2020. godine u Beogradu je osnovali smo Asocijaciju autora – organizaciju stvaralaca likovnih dela kao dobrovolino, nevladino i neprofitno udruženje, radi afirmacije autora i nosioca autorskih prava na autorskim delima likovne umetnosti i primenjene umetnosti i to iz oblasti: crteža, slikarstva, skulpture, keramike, grafike i grafičkog dizajna.

Dana 7. novembra 2022. godine Asocijacija je podnela Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije zahtev za dobijanje dozvole za kolektivno ostvarivanje autorskih prava iz navedenih oblasti stvaralaštva.

Nedavno smo dobili sjajnu vest. Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije doneo je rešenje kojim je u celosti usvojen zahtev Asocijacije i tako smo postali osma organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Republici Srbiji.

Trenutno Asocijacija u svojim redovima ima skoro četiri stotine članova, među kojima su najznačajniji autori i stvaraoci u svojim oblastima, poznati i priznati u Srbiji, regionu i svetu.

Zahvaljujemo svima koji su uzeli aktivno učešće u promovisanju Asocijacije, koji su verovali u nas i pomogli da postupak dobijanja dozvole uspešno privedemo kraju.

S poštovanjem,

direktor Saša Janjić