Oporezivanje freelancers – vebinar

– Obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva
– Posledice nepodnošenja poreske prijave i neplaćanja poreza i doprinosa (prekršajna i krivična odgovornost)
– Mogućnost registrovanja delatnosti i poreske posledice (da li je bolje registrovati se kao pravno lice – doo ili kao preduzetnik; da li je bolje biti preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi poslovne knjige)
– Mogućnost korišćenja poreskih podsticaja za zapošljavanje u slučaju otvaranja doo i zasnivanja radnog odnosa u svom doo

 

Datum i vreme održavanja vebinara:

12.11.2020 u 9:50

Prijavi se preko linka

https://www.paragraf.rs/savetovanja_strane/webinar-za-frilensere-fizicka-lica-oporezivanje-prihodi-iz-inostranstva.html