KALEIDOSKOP – Konkurs za izložbu PORTRET NA IKONI

Kulturni centar Kaleidoskop raspisuje Konkurs za izlaganje na kolektivnoj, žiriranoj izložbi PORTRET NA IKONI – autorskoj izložbi konkursnog karaktera MA slikarstva Biljane Jovanović, koja će biti održana u oktobru 2023. godine u Galeriji “Kuća Đure Jakšića” u Beogradu.

ŽIRIRANA IZLOŽBA

Organizator: Kulturni centar Kaleidoskop

Autor izložbe: Biljana Jovanović – MA slikarstva i nezavisni kustos

STRUČNI ŽIRI:

Profesor dr Todor Mitrović, likovni umetnik, Akademija SPC za umetnosti i konservaciju

Docent MA Jelena Hinić, likovni umetnik, Akademija SPC za umetnosti i konservaciju

Docent MA Vladimir Karanović, likovni umetnik, Akademija SPC za umetnosti i konservaciju, Fakultet savremenih umetnosti

MA Biljana Jovanović, likovni umetnik

Vladimir Bata Kidišević, likovni umetnik, freskopisac

 USLOVI:

Konkurs je otvoren od 5.5. 2023. do 25.8.2023. za sve punoletne autore koji se bave umetničkom delatnošću i koji prihvate uslove učešća. Odluka stručnog žirija biće objavljena do 12.9.2023.

Fotografije maksimalno 2 (dve) ikone portretskog karaktera ili dopojasne figure  (ikone u formi stojeće figure nisu predmet konkursa, kao ni radovi bez slova i celovitog oreola).

Maksimalna dimenzija radova je 45 x 45 cm.

Za izlaganje će biti prihvaćeni samo originalni radovi koje Umetnički savet /žiri bude vrednovao kao dela visokog umetničkog i profesionalnog dometa.

Umetnički savet/žiri dodeliće po jednom autoru:

Veliku nagradu (podrazumeva novčani iznos od 12.000 dinara).

Pohvalu za autorski rad.

Nagrada publike će biti dodeljena nakon završenog glasanja publike prilikom zatvaranja izložbe.

Organizator izložbe Kulturni centar Kaleidoskop će kao dar nagrađenim autorima ustupiti prostor za njihovo predstavljanje na portalu magazina Kaleidoskop media – www.kaleidoskop-media.com

Svaki od nagrađenih autora će dobiti po jedan magazinski tekst uz foto-galeriju, kako bi se kroz prezentaciju svojih radova predstavili široj publici.

Radovi koji budu nagrađeni biće odštampani i darovani posetiocima izložbe koji će biti odabrani na nagradnom izvlačenju.

Velika nagrada, Pohvala i Nagrada publike biće odštampani i autorima uručeni na otvaranju izložbe.

Dozvoljene su sve tehnike: crtež, akvarel, tempera, jajčana tempera, akril, enkaustika, freska, grafika, mozaik…

Fotografije radova je potrebno poslati u JPG formatu, u rezoluciji 300 dpi.

Fotografije radova moraju biti fotografisane frontalno, uredno opsečene i bez pozadine i adekvatnog kvaliteta za publikovanje u katalogu.

Prijavljeni i izabrani radovi ne smeju se naknadno, pred izložbu uramljivati i na bilo koji način menjati.

Imena fajlova fotografija koja se šalju je potrebno nasloviti imenom i prezimenom autora, nazivom rada i dimenzijama (npr.: Petar Petrović_Sv.Sava_30-30cm).

Prijava na konkurs i žiriranje obavlja se onlajn i anonimno – članovima žirija u trenutku žiriranja nisu poznata imena i biografije autora.

Prijava na konkurs vrši se slanjem po jedne fotografije za svaki rad sa kojim se konkuriše, popunjenim prijavnim formularom i skeniranom ili fotografisanom potvrdom o uplati članarine u Kulturnom centru Kaleidoskop na mejl portretnaikoni@gmail.com

⊕ Prijavni formular u word dokumentu se može se preuzeti OVDE.

Tekst Konkursa može se preuzeti OVDE.

Participacija za izložbu se uplaćuje u vidu članarine u Kulturnom centru Kaleidoskop i iznosi 1.500 rsd.

Uplatu izvršiti kao članarinu u Kulturnom centru Kaleidoskop za 2023. godinu (obavezno tako navesti u polju svrha uplate).

Precizni podaci za uplatu:

Svrha ulate:  Članarina za 2023. godinu

Primalac: Kulturni centar Kaleidoskop

Uplatni račun: 160-0000000480363-19

Iznos: 1.500,00 rsd

Šifra uplate:

190 – ostala plaćanja (za one koji plaćaju uplatnicom na šalteru pošte ili banke)

290 – ostala plaćanja (za one koji uplaćuju elektronski)

Iznos za uplatu:  1.500,00 rsd (hiljadupetstotina dinara)

Primer uplatnice:

Fotografije radova, prijavni formular i potvrdu o izvršenoj uplati članarine u Kulturnom centru Kaleidoskop poslati od 5.5.2023. do 25.7.2023. isključivo u elektronskoj formi na imejl: portretnaikoni@gmail.com

Podaci iz Prijavnog formulara biće upotrebljeni za katalog izložbe, legendu pored izloženog rada, u štampanom materijalu izložbe kao i objavama u medijima i na društvenim mrežama.

Autori čiji rad bude publikovan u katalogu izlažbe, učešćem na izložbi i davanjem fotografija radova, daju pristanak organizatoru da se njihov rad bez nadoknade publikuje u katalogu i u promotivne svrhe izložbe – u medijima, na društvenim mrežama i u štampanom pratećem materijalu izložbe (katalog, pozivnice, plakati…).

Povraćaj radova umetnicima od strane Organizatora biće obavljen najkasnije 30 dana dana nakon zatvaranja izložbe, o čemu će biti naknadno obavešteni na portalu magazina Kaleidoskop media (www.kaleidoskop-media.com) i putem e – mail adrese priložene u prijavi na Konkurs. Troškove slanja i povrata radova snose autori.

Izložba će biti propraćena štampanim katalogom.

Svaki izlagač će dobiti po jedan primerak štampanog kataloga.

Radovi koji prođu žiriranje moraju biti adekvatno opremljeni za izlaganje, obavezno lakirani i potpisani. Na poleđini rada potrebno je postaviti propisanu nalepnicu koja je sadržana u prijavnom formularu.

Autori koji žele izloženu ikonu da učine dostupnom za prodaju potrebno je da navedu u prijavi, s obzirom da će cenovnik radova biti dostupan svim posetiocima Galerije dok je izložba u toku. Radovi koje autori ne žele da prodaju su podjednako dobrodošli na Konkurs.

Umetnici koji prođu žiriranje u obavezi su da pošalju ili donesu svoje radove. Radovi poslati poštom moraju stići u zakazanom roku i adresiraju se na:

Kulturni centar Kaleidoskop, Bulevar Kralja Aleksandra 83A/3, 11050 Beograd, Tel: 0653600554. Troškove slanja radova snose autori.

Radovi se mogu i lično doneti u Galeriju „Kuća Đure Jakšića“, Skadarska 34, 11000 Beograd.

Precizan datum za dostavu radova biće naknadno objavljen.

Zvanični kanali za praćenje relevantnih informacija vezanih za Konkurs: Portal magazina Kaleidoskop media i sajt Portret na ikoni.

Društvene mreže:

Facebook: https://www.facebook.com/portretnaikoni

Instagram: https://www.instagram.com/portret_na_ikoni/

Mejl adresa za komunikaciju: portretnaikoni@gmail.com

Izložba će biti održana u oktobru 2023. u Galeriji “Kuća Đure Jakšića” u Beogradu.