Članak o Asocijaciji u dnevnim novinama Magyar Szó

Posebno nam je od značaja što smo imali priliku da se pripadnicima mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji obratimo na njhovom maternjem jeziku. Smatramo da je to najbolji način da se Asocijacija, njeni ciljevi i pravo na kolektivno ostvarivanje autorskih prava  prezentuje svim stvaraocima.