Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. septembra usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Tekst zakona možete pročitati na našog Fb stranici.

Usvajanje ovog zakona pratile su brojne kontraverze.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je 6. decembra 2018. godine Radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima sastavljenu od predstavnika medija i stučnjaka iz oblasti autorskog prava.

Radna grupa je ocenila je potrebno doneti novi zakon jer je bilo potrebno izmeni više od polovine postojećeg pa se pristupilo izradi nosvog Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Dok su članovi radne grupe su zasedali i pripremali novi zakon na sajtu Narodne Skupštine od 8. februara 2019. godine pojavila se informacija da je Vlada Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima i dostavila ga na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prema tvrdnjama članova Radne grupe niko od njih nije učestovao u izradi teksta zakona koji je usvojen niti je bio obavešten o ovoj odluci Vlade.

Kakve novine će ovaj zakon doneti u praksi ostaje da vidimo.