Tužbama do rešenja poreskih problema samostalnih umetnika

Međutim, u periodu od 2006. godine do danas Grad Beograd i reprezentativna udruženja su vršili uplate doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje neredovno, uplate su neretko bile nepotpune, dok su u nekim slučajevima i u potpunosti izostajale.

Kao posledica takvog ponašanja, nastao je dug veliko broja samostalnih umetnika prema poreskom organu.

Kako nadležni, upskos brojnim inicijativama, nisu iznašli način da probleme samostalnih umetnika u vezi sa nagomilanim dogovima za doprinose reše, sve veći broj samostalaca se odlučuje na pokretanje sudskih postupaka.

Asocijacija autora pruža svim članovima besplatnu pravnu pomoć bilo da se radi o problemu duga ka poreskoj upravi, povredi autorskih prava ili bilo kom drugom pravnom problemu.

Za besplatnu pravnu pomoć obratite nam se preko linka http://asocijacija.org/besplatna-pravna-pomoc