Tužba zbog povrede autorskih prava

Slika Aleksandra Dimitrijevića, slikara iz Užica, našla se neovlašćeno u propagandnom spotu Narodne stranke. Spot, sa pozivom na bojkot izbora 2020. godine, je postavljen na zvanične stanice stranke na društvenim mrežama.

Pravni tim Asocijacije je pozvao Narodnu stranku da spor reše mirnim putem ali Narodna stranka smatra da nije povredila autorska prava našeg člana pa će konačnu odluku o tome morati da donese sud.