Poziv za sednicu Upravnog odbora

Predsednica Upravnog odbora Asocijacije saziva sednicu Opravnog odbora za četvrtak 14. mart 2024. godine. Sednica Upravnog odbora će se održati u prostorijama sedišta Asocijacije u Beogradu, ul. Mišarska br. 8 sa početkom u 19:00h.

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje predloga tarife naknada za reemitovanje koji će biti dostavljen nadležnom organu na saglasnost;
  2. Razno.

Sanda Grlić, predsednica Upravnog odbora