Poziv na sednicu Skupštine Asocijacije

Upravni odbor Asocijacije doneo je odluku o zakazivanju Redovne sednica Skupštine Asocijacije za 10. januar 2023. godine sa početkom u 12 časova u Beogradu na adresi Mišarska 8, ulaz III, stan broj 4 i sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine;
2. Izbor Predsedavajućeg Skupštine;
3. Izbor Zapisničara Skupštine;
4. Usvajanje Dnevnog reda redovne sednice Skupštine;
5. Upoznavanje sa sadržinom Poziva za uređenje zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje
delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava Zavoda za intelektualnu svojinu Republike
Srbije 990 broj: 2022/2385-05 od 7. decembra 2022. godine;
6. Predlog izmena i dopuna Statuta Asocijacije;
7. Predlog izmena i dopuna Osnivačnog akta Asocijacije;
8. Izbor trećeg člana Nadzornog odbora Asocijacije; i
9. Razno.