Podnete prve tužbe za regulisanje problema duga samostalnih umetnika za doprinose

Nekoliko članica Asocijacije je pokrenulo postupke za rešavanje problema samostalnih umetnika u vezi sa dugovima umetnika za doprinose koje je trebalo da im uplati Grad Beograd preko reprezentativnog udruženja.
Asocijacija autora snosi sve troškove angažovanja advokata za one članove koji nisu u mogućnosti da iste plate.
Samostalni autori zainteresovani za pokretanje postupka u cilju regulisanja duga za doprinose mogu da nam se jave mejlom na office@asocijacija.org.