Objavljeni konkursi Ministarstva kulture

Ministarstvo kulture je objavilo više konkusa za sufinasuranje projekata iz oblasti kulture. Sve informacije možete pronaći na linku:

https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30

Asocijacija stoji na raspolaganju svim članovima kojima je potrebna pomoć, partnerstvo ili konsultacije u vezi sa prijavom na konkurse Ministarstva Kulture.