Nove snage na čelu ULUS-a

Na Izbornoj skupštini ULUS-a u Umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić” izabrani su novi članovi Upravnog odbora, Umetničkog saveta, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti ULUS-a – većinom glasova od ukupno 169 umetnika čiji su glasački listići bili važeći.

Za novih devet članova UO izabrani su: Vahida RamujkićMartin ErdešMarija KauzlarićDragana B. Stevanović (Slikarska sekcija), Gradimir RajkovićRadivoje Marković (Vajarska), Milica RakićMiloš Đorđević (Grafička) i Vojislav Klačar (Sekcija proširenih medija).

U Umetnički savet izabrani su: Nataša KokićKristina Ristić (Slikarska sekcija), Gordana BelićSanja Tomašević (Vajarska), Jovanka MladenovićSimonida Radonjić (Grafička) i Danilo Prnjat (Sekcija proširenih medija).

Novih petoro članova Nadzornog odbora su: Dragana JokićRanko Travanj (Slikarska), Nevena Popović (Vajarska), Ana Milosavljević (Grafička) i Isidora Ilić (Prošireni mediji), a petoro novih članova Statutarne komisije su: Ana Piljić MitrovićMilena Putnik (Slikarska), Srđan Vukajlović (Vajarska), Vesna Crnobrnja Vesić (Prošireni mediji) i Jovana Đorđević (Grafička).

U Sud časti izabrani su: Gabriela Vasić (Slikarska), Jovan Jović (Grafička), Miodrag Vargić (Vajarska) i Aleksandrija Ajduković (Sekcija proširenih medija)

Glasačka komisija, koju su činile Mirjana Odić, Šejma Fere, Ranka Radovanović i Andrijana Bugarić, konstatovala je da je izborima pristupilo 178 članova ULUS-a, od kojih su glasala 172, a nevažećih listića bilo je tri.

Uoči Izborne Skupštine, za čiji je kvorum bilo potrebno prisustvio 120 članova, većina sekcija uspela je da formira nove odbore, koji su i predložili za novu upravu uglavnom kolege mlađe i srednje generacije.