O organizaciji

Asocijacija autora – Organizacija stvaralaca likovnih dela je udruženje osnovano 24. septembra 2020. godine sa ciljem da kolektivno ostvaruje autorska prava.

Rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije br. 990 broj: 2023/10325-05 od 06. juna 2023. godine Asocijacija autora je dobila dozvolu da kolektivno ostvaruje prava autora i nosioca autorskih prava na autorskim delima likovne umetnosti i primenjene umetnosti, izuzev dela iz oblasti fotografije, to iz oblasti:

 • crteža (olovka, tuš, ugljen, akvarel i druge tehnike);
 • slikarstva (klasično slikarstvo, mozaik, fresko slikarstvo, vitraž, ikonopis i druge tehnike);
 • skulpture (sitna plastika, spomenička plastika, medalje i nakit, staklo, novac, plakete, dekorativna arhitektonska plastika i druge tehnike);
 • keramike (unikatna keramika, posudna keramika i druge tehnike);
 • grafike (bakropis, sito štampa, duboka štampa, akvatinta i druge tehnike);
 • grafičkog dizajna (veb dizajn, digitalna umetnost, logotipi i druge tehnike);
 • industrijskog dizajna;
 • kostimografije (scenski kostim, savrenemo odevanje, dizajn tekstila i druge tehnike);
 • scenografije; i
 • arhitekture.

Asocijacija autora kolektivno ostvaruje imovinska autorska prava i to:

 • Pravo reemitovanja;
 • Pravo na posebnu naknadu od uvoznika, odnosno trgovaca tehničkim uređajima i praznim nosačima zvuka, slike i teksta;
 • Pravo na posebnu naknadu od pravnog ili fizičkog lica koje pruža uslugu fotokopiranja, odnosno umnožavanja sličnom tehnikom, uz naknadu; i
 • Pravo sleđenja (procenat od svake sledeće prodaje dela).