Zid, 30 godina


Zid, 30 godina
15.11.2019.


Projekat Zid, 30 godina jeste fotografski narativ koji operiše dvema vrstama sadržaja. Prvi, serija fotografija nastala u Pragu i Berlinu 1989. godine, u vreme pada Zida. Drugi čine fotografije, gotovo nasumično odabrane, iz beskonačnog broja potencijalnih slika koje referiraju na učinke načina na koji je ta krupna promena, pad Zida, lokalno percipirana. Tu ulogu preuzimaju tri fotografije, tri prizora: scena iz proizvodnog pogona Gluten, u Padinskoj Skeli, kraj Beograda, već dugi niz godina u stečaju, i dve scene sa Drine, reke na razmeđi Srbije i Bosne: most u Višegradu i Perućačko jezero. 

Praške i berlinske fotografije čvrsto, neposredno i jednoznačno označavaju sadržaj na koji se odnose. Izuzetnost i dramatičnost događaja koji su prikazani te fotografije čine dokumentarnima.


Druga grupa, nastala željom za svođenjem iskustva ka nekim paradigmatičnim tragovima načina na koji je percepcija Velike promene oblikovala realnost. One su slobodnije, samosvojne; otvaraju mogućnost učitavanja sadržaja, vrednosti, shodno informisanosti, znanju, iskustvu, imaginaciji posmatrača. Možemo ih smatrati metaforičnim. Ono što označavaju se ne nalazi nužno u njima samima, već je skup pojmova na koji se te fotografije mogu odnositi veoma veliki.


Skupno postavljanje ove dve naracije navodi ka uspostavljanju uzročno posledične veze između događaja na koje referiraju.


Za vrednosno pozicioniranje praško-berlinskih slika je neophodno preciziranje konteksta i okolnosti, trenutka u kome su nastale. Sasvim ovlaš: bankrot SSSR, kraj hladnog rata. Pokretanje procesa Perestrojke i Glasnosti u Sovjetskom savezu. Renacionalizacija istočnoevropskih zemalja, uključujući i Jugoslaviju

Poslednje Vesti


18.07.2020.

Ribnikar vs Politika novine i magazini

Apelacioni sud u Beogradu je oktobra 2019. godine presudio da pod pretnjom zabrane štampanja i novčanom kaznom, izdavač "Politika novine i magazini" mora da vrati izgled glave istoimenog beogradskog l...
Više
21.06.2020.

Izložba Aleksandra Dimitrijevića

Petak, 26. jun, galerija Reflektor, Užice
Više
07.05.2020.

Samostalnim umetnicima po 90.000 dinara

Samostalni umetnici u Srbiji dobiće po 90.000 dinara neto zbog nemogućnosti da rade usled pandemije korona virusa, potvrdila je 6. maja premijerka Ana Brnabić u parlamentu, dodajući da je za tu bespov...
Više
23.03.2020.

Treba li vam pomoć?

Asocijacija autora poziva članove i sve druge građane da se jave ako im je potrebna bilo kakva pomoć ili podrška za vreme vanrednog stanja i trajanja pandemije.
Više

Poslednja Obaveštenja