Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima


Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
18.09.2019.

Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. septembra usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Tekst zakona možete pročitati na našog Fb stranici.

Usvajanje ovog zakona pratile su brojne kontraverze.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je 6. decembra 2018. godine Radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima sastavljenu od predstavnika medija i stučnjaka iz oblasti autorskog prava.

Radna grupa je ocenila je potrebno doneti novi zakon jer je bilo potrebno izmeni više od polovine postojećeg pa se pristupilo izradi nosvog Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Dok su članovi radne grupe su zasedali i pripremali novi zakon na sajtu Narodne Skupštine od 8. februara 2019. godine pojavila se informacija da je Vlada Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima i dostavila ga na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

Prema tvrdnjama članova Radne grupe niko od njih nije učestovao u izradi teksta zakona koji je usvojen niti je bio obavešten o ovoj odluci Vlade.

Kakve novine će ovaj zakon doneti u praksi ostaje da vidimo.


Poslednje Vesti


18.09.2019.

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
Više
19.06.2019.

Uklonjeno 14 videa koji su kršili autorska prava članice Asocijacije

YouTube i SoundCloud uklonili su sav video materijal koji je predstavljao povredu autorskih prava Lene Vasović
Više
01.05.2019.

Radionica “Kolektivno ostvarivanje prava autora" 9. maja u Novom Sadu

Radionica “Kolektivno ostvarivanje prava autora”, će se održati u četvrtak 9. maja 2019. godine s početkom u 18 časova u kulturnoj stanici Eđšeg, Antona Čehova broj 4 u Novom Sadu, koju u saradnji sa...
Više
01.05.2019.

Podnete prve tužbe za regulisanje problema duga samostalnih umetnika za doprinose

Ascijacija autora je u saradnji sa vodećim advokatskim kancelarijama iz oblasti autorskog prava pokrenula prve postupke za rešavanje problema samostalnih umetnika u vezi sa dugovima umetnika za doprin...
Više

Poslednja Obaveštenja