Семинар о ауторском праву, Београд 2 - 4. децембар 2019. године, Завод за интелектуалну својину


Семинар о ауторском праву, Београд 2 - 4. децембар 2019. године, Завод за интелектуалну својину
03.12.2019.

Програм

Понедељак, 2. децембар 2019. године

ЗАКОНОДАВСТВО У ОБЛАСТИ АУТОРСКОГ ПРАВА ЕУ - ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ

ПРОПИСА О АУТОРСКОМ ПРАВУ ЕУ ЗА ЈЕДИНСТВЕНО ДИГИТАЛНО ТРЖИШТЕ

08.15 Добродошлица и упознавање са Програмом

Roberta Ribeiro Oertel

08.45 Увод у законодавство ЕУ у области ауторског права - Осавремењавање

законодавства ЕУ у области ауторског права

Ова сесија ће пружити основне информације о заштити ауторског права у ЕУ 

и недавном осавремењавању правила ЕУ о ауторском праву, кроз усвајање 

Директиве (ЕУ) 2019/790 о ауторском и сродним правима на јединственом 

дигиталном тржишту и Директиве (ЕУ) 2019/789 о телевизијским и радио 

програмима. Дискутоваће се и о променама које су уведене Директивом и 

Уредбом за примену Споразума из Маракеша у законодавству ЕУ, како би се 

лицима са тешкоћама у коришћењу штампаних материјала омогућио приступ 

већем броју књига и другог штампаног материјала у одговарајућим 

форматима.

Eirini Zaglanika

10.00 Пауза за кафу

10.15 Критички осврт на осавремењавање законодавства ЕУ у области 

ауторског права 

Преглед главних промена које су уведене осавремењеним правилима о 

ауторском праву ЕУ, заједно са критичком проценом тих промена, као и 

изазова за њихово спровођење од стране држава чланица. 

Océane Phan-Tan-Luu

12.00 Ручак

13:00 Нова Директива о ауторском праву на јединственом дигиталном 

тржишту

Преглед измена уведених Директивом (ЕУ) 2019/790 о ауторском и сродним 

правима на јединственом дигиталном тржишту, као и постављених циљева. 

Посебно ће се говорити о увођењу нових правила заштите носилаца права, 

аутора и извођача.

Eirini Zaglanika

14.30 Пауза за кафу

14:45 Нова Директива о телевизијским и радио програмима

Ова сесија ће такође пружити преглед измена које су уведене Директивом 

(ЕУ) 2019/789 о телевизијским и радио програмима, бавиће се постављеним

циљевима и доприносом Директиве развоју прекограничног приступа 

телевизијским и радио програмима. Посебна пажња биће посвећена начелу 

„земље порекла“, као и проширењу система обавезног колективног

остваривања права када је у питању пружање услуга реемитовања другим 

средствима.

Océane Phan-Tan-Luu

Уторак, 3. децембар 2019. године

ТРАДИЦИОНАЛНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАКОНОДАВСТВОМ У ОБЛАСТИ 

АУТОРСКОГ ПРАВА И ЗАШТИТОМ АУТОРСКОГ ПРАВА У ИНДУСТРИЈИ ЗАБАВЕ

08.30 Оригиналност према законодавству ЕУ у области ауторског права -

Оригиналност као критеријум за заштиту фотографија.

Ова сесија ће се бавити условом оригиналности у прописима који се односе 

на ауторско право. То питање ће се оцењивати на основу ЕУ прописа и 

националне судске праксе. Посебна пажња биће посвећена примени 

критеријума оригиналности за заштиту фотографија.

Océane Phan-Tan-Luu

10.00 Пауза за кафу

10: 15 Заштита ауторског права у области музике 

Анализа и објашњење различитих врста ауторског права у музичкој 

индустрији, као и права издавања, права снимања и права извођача. Ова 

сесија ће се такође усредсредити на права на синхронизацију и остваривање

права на синхронизацију у међународној пракси.

Eirini Zaglanika

11:15 Права произвођача фонограма према закону о ауторском праву

Ова сесија ће се бавити дефиницијом „фонограма” и правима произвођача 

фонограма према закону о ауторском праву, нарочито према WIPO Уговору о 

интерпретацијама и фонограмима. Нарочита пажња биће посвећена праву 

произвођача фонограма на накнаду за искоришћавање фонограма у 

аудиовизуелним делима.

Océane Phan-Tan-Luu

12:15 Пауза за ручак

13:15 Ограничења и изузеци у погледу заштите ауторског права према 

законодавству ЕУ - Међусобна веза између ауторског права и основних 

људских права и слобода - Судска пракса Суда правде ЕУ

Ова сесија ће се усредсредити на ограничења и изузетке према 

законодавству ЕУ у области ауторског права, посебно у погледу међусобне 

везе између ауторског права и основних људских права и слобода. Посебна 

пажња биће такође посвећена новим правилима о ограничењима и 

изузецима од ауторског права према Директиви (ЕУ) 2019/790 о ауторском и 

сродним правима на јединственом дигиталном тржишту. На овој сесији биће 

речи и о употреби фотографија у сврху обавештавања јавности о текућим

догађајима путем штампе, телевизије и других медија.

Eirini Zaglanika

14.30 Пауза за кафу

14:45 Округли сто о ограничењима и изузецима од заштите ауторског права -

према законодавству ЕУ и Републике Србије

Océane Phan-Tan-Luu, Eirini Zaglanika и Драган Милић, адвокат у 

канцеларији Моравчевић, Војновић и партнери


Среда, 4. децембар 2019. године

ЗАШТИТА АУТОРСКОГ ПРАВА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

08.30 Нове обавезе које утичу на пружаоце услуге дељења садржаја на 

интернету у складу са новом Директивом о ауторском праву на 

јединственом дигиталном тржишту.

Ова сесија ће се бавити дефиницијама термина „пружаоци услуге дељења 

садржаја на интернету“, улогама пружалаца услуга и њиховим 

одговорностима на дигиталном тржишту. Поред тога, посебна пажња биће 

посвећена услузи дељења садржаја на интернету и cloud технологијама, као 

и емитовању и реемитовању емисија путем интернета. 

Océane Phan-Tan-Luu

10.30 Пауза за кафу

10.45 Заштита ауторског права у дигиталном окружењу

Ова сесија биће посвећена питањима попут повреда ауторског права 

објављивањем на мрежи и одговорности оператора интернет платформе у 

случајевима повреда ауторског права. Такође ће се бавити питањем 

исцрпљења ауторског права у судској пракси Суда правде ЕУ. 

Eirini Zaglanika
Poslednje Vesti


19.09.2022.

Novi Sad: Velika izložba Save Šumanovića

Jedinstvena izložba "Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata", koja obuhvata najveći broj dela jednog od najznačajnijih srpskih slikara, tri izložbene postavke i povezuje čak četiri...
Više
14.09.2022.

Srpske galerije na Sajmu umetnosti u Budimpešti i izložba ''Svet Mire Brtke'' u muzeju Q Contemporary

Na međunarodnom sajmu umetnosti Art Market Budapest koji se održava od 4. do 9. oktobra 2022.godine, u Balna centru u Budimpešti, u okviru projekta Most Serbia izlaže osam umetničkih galerija iz Beogr...
Više
10.09.2022.

IDENTITETI - Peta izložba u okviru projekta Kolekcionar kao kustos i selektor u galeriji ARTE

Peta po redu izložba u okviru projekta galerije ARTE, Kolekcionar kao kustos i selektor, nosi naziv ’’Identiteti’’ i biće otvorena 24. septembra na četiri lokacije ove galerije (Andrićev venac 4 i 12,...
Više
08.09.2022.

Festival S.U.T.R.A: Digitalno zadovoljstvo

Od 22. septembra do 7. oktobra 2022, u Muzeju nauke i tehnike biće organizovano 11. izdanje festivala S.U.T.R.A. pod sloganom „Digitalno zadovoljstvo“. Najstarija manifestacija u Srbiji koja se bav...
Više

Poslednja Obaveštenja


Obrazac PPD-SU - PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

21.01.2021.
PRISTUP Na linku https://www.paragraf.rs/obrasci/PPD-SU.pdf otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.
Više

Oporezivanje freelancers - vebinar

11.11.2020.
Oporezivanje prihoda koji fizička lica ostvaruju u inostranstvu (oporezivanje tzv. frilensera)
Više