Izložba Sande Ristovski


Izložba Sande Ristovski
05.02.2020.

 Neumorno radoznala, zaljubljena u boju i njene tajne, doživljavajući i sebe i svet kroz radost i nepregledne mogućnosti kolorita, beogradska umetnica Sanda Ristovski,  predstavlja se novim ciklusom slika, energetski drugačijem od prethodnih, koji nam otkriva novu stvarnost, kroz izuzetno emotivan, lični pristup.

Taktilnim pristupom, koji počiva na tradicionalnom, intuitivno pretače iskustva  figurativnog u apstraktni ekspresionizam, ponekada i lirsku apstrakciju - punu emocija, iskazanu pastuoznošću, širokim potezima i jarkim bojama, koje nisu samo narativne, već su u stalnoj interakciji sa posmatračem.

Te slike piktoralnih težnji, a specifične snage i dinamike, nastaju bez prethodnog predloška, a igrom oblika, koji sugerišu emotivan, autentični likovni pristup i prepoznatljiv autorski rukopis - umetnica suvereno vlada.

Utisci iz svakodnevnog života, realni i figurativni, pretočeni su u opozitne slike vedrine, ali tuge Sandine realnosti...bilo da su u pitanju događaji vezani za porodicu, ljubav i majčinstvo, ili impresije pitoresknih predela koje je posetila.

Snagom izraza, izdvajaju se dve slike -”Majka”, koja u sebi nosi spoj arhaičnog i modernog, Altamire i ekspresionizma, ona je istovremeno, i jaka i tužna, spuštenih rogova, a opet spremna da brani. U istom maniru, Sanda je ostvarila “Harpiju”, koja za nju nije samo mitološko biće sa licem žene, već sublimisana energija i posvećenost majke pretočena u plamenu pticu.

U nekoliko slika transponovana je mediteranska atmosfera, floralnih oblika, netipičnih boja i večitih stapanja neba i mora... to su “Agave”, “Plićak” i “Put ruža”, koje su nastale u inspirativnom Bolu na Braču.

A po ugledu na majstore impresionizma, “Svitanje” nam otkriva miran, idiličan svet lokvanja, gde lirska apstrakcija isijava iz svakog poteza.

Najnoviji ciklus slika, koji je pred vama,bogatog i složenog likovnog jezika, pokazuje retku veštinu Sande Ristovski, koja se ogleda u prenošenju najčistijih emocija, ljubavi, nedostajanja ali i ćutanja... u gestualna dela, snažnog poteza i kolorita - apstraktnog ekspresionizma. To su - „Fidele“, „Smiraj“,“Ha pasado un angel“ i „Sensizlik“. Po poslednjoj, koja nosi turski naziv za nedostajanje, odn. stanje „bez tebe“, nazvana je ova izložba.

Deo tih radova zrači istinskom strašću. „Grčka vatra“ sa centralnom grimiznom ženskom figurom i krilima - sintetizovan je plamen, a „Izbor“, iako manjeg formata, pleni dualizmom svetle i tamne strane.

Bljesak čistote i anđeoskog vidimo na slikama „Ha pasado un angel“, gde je materijalizovan zagrljaj i „Heruvim“ -  sa bestelesnom silom predstavljenom belom površinom na slici.

Mnoštvom poteza, koji daju dinamiku svakom delu, a nisu nasumični, Sanda Ristovski predstavlja i sekvence svakodnevice, bilo da je u pitanju rutina, koja je drugačije doživljena... ali i tišinu, nedostajanje, čekanje i tugu - sve je u njenim delima subjektivna realnost. Dominanta je svakako ljubav.

Ljubav je trenutak sadašnjeg, koloritske vulkanske energije, koja briše sve lažno, pojačava naboj na slikama i prenosi sirovu gestualnost u zanos.Maja Živanović, novinar i likovni kritičar

Poslednje Vesti


23.01.2021.

Konkursi Ministarstva kulture i informisanja Srbije za savremeno stvaralaštvo u 2021.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije objavilo je konkurse za (su)finansiranje projekta u oblasti savremenog stvaralaštva u 2021. godini.
Više
13.11.2020.

Izložba postera srpskih pronalazača

Dana 15. novembra 2020. godine, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije obeležava 100 godina svog postojanja. Povodom ovog jubileja u Muzeju nauke i tehnike je izložena serija postera „Naši ve...
Više
11.11.2020.

100 godina Zavoda za intelektualnu svojinu

Pozivamo da se pridružite proslavi jubileja – stogodišnjici Zavoda za intelektualnu svojinu koju obeležavamo u utorak, 17. novembra 2020. godine. Tim povodom organizovana je konferencija tokom koje će...
Više
18.07.2020.

Ribnikar vs Politika novine i magazini

Apelacioni sud u Beogradu je oktobra 2019. godine presudio da pod pretnjom zabrane štampanja i novčanom kaznom, izdavač "Politika novine i magazini" mora da vrati izgled glave istoimenog beogradskog l...
Više

Poslednja Obaveštenja


Obrazac PPD-SU - PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

21.01.2021.
PRISTUP Na linku https://www.paragraf.rs/obrasci/PPD-SU.pdf otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.
Više

Oporezivanje freelancers - vebinar

11.11.2020.
Oporezivanje prihoda koji fizička lica ostvaruju u inostranstvu (oporezivanje tzv. frilensera)
Više