Besplatna pravna pomoć


Svim svojim članovima Asocijacija obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć od strane vodećih advokatskih kancelarija iz oblasti autorskog i srodnih prava.

Pravna pomoć podrazumeva usluge davanja pravnih saveta i zastupanja na sudu u situacijama kada naši advokati procene da su članu Asocijacije povređena ili mogu biti povređena prava.

Za besplatnu pravnu pomoć možete nam se obratiti na eMail [email protected]

Zatražite pomoć